Les Nouveaux commanditaires

Nya Uppdragsgivare
Nuovi Committenti
Nuevos Comanditarios
Taiteen Uudet Tukijat
De Nieuwe Opdrachtgevers
New Patrons
Die Neue Auftraggeber
Komanditario berriak

De bemiddelaar

De bemiddelaar is een “kenner” van de hedendaagse kunsten en moet de vereisten ervan doen respecteren. Hij heeft ervaring in de dialoog met de kunstenaars en beschikt over de nodige technische vaardigheden om een project in goede banen te leiden, en de publieke en private subsidies te beheren die hij aanvraagt en die worden toegekend aan de instelling waarvoor hij optreedt. Zijn werk moet kaderen binnen andere activiteiten die samenhangen met kunst, zodat hij voeling houdt met de diverse en actuele kunstvormen.

De onafhankelijkheid van deze acteur staat buiten kijf; anders zou hij niet kunnen optreden als scheidsrechter of de debatten leiden die hij moet organiseren tussen de kunstenaars en de opdrachtgevers, of met de andere personen of instellingen die bij het project betrokken zijn.

Zijn eerste taak bestaat erin de mogelijkheden van het Protocol van de Nieuwe Opdrachtgevers kenbaar te maken in zijn interventiegebied, volgens de modaliteiten die hem het meest geschikt lijken. Hij luistert en evalueert met de opdrachtgevers de haalbaarheid en de pertinentie van hun project, vanuit het perspectief van het belang voor de kunst en voor de gemeenschap waarin het werk zal kaderen. Nadat hij de verhouding tussen de kunstenaar en zijn opdrachtgevers tot stand heeft gebracht, gaat hij op zoek naar de nodige publieke en private financieringen. De opdrachtgevers worden betrokken bij deze zoektocht of staan in voor bepaalde technische of politieke aspecten die samenhangen met de verwezenlijking van het project.

De bemiddelaar wordt gekozen door zijn peers, die zijn kandidatuur aftoetsen aan hun ervaring, omdat dit een zware en complexe missie is. Zo wordt hij deel van een groep van bemiddelaars die dankzij hun vereende vaardigheden kunnen beantwoorden aan de sterk uiteenlopende aanvragen en contexten.