Les Nouveaux commanditaires

Nya Uppdragsgivare
Nuovi Committenti
Nuevos Comanditarios
Taiteen Uudet Tukijat
De Nieuwe Opdrachtgevers
New Patrons
Die Neue Auftraggeber
Komanditario berriak

De opdrachtgever

Al wie dat wenst, kan alleen of samen met anderen (wat de voorkeur geniet) beroep doen op een artistiek bemiddelaar om hem/hen te helpen opdracht te geven tot het creëren van een kunstwerk. Zij mogen dan hun wensen uitdrukken en de redenen vermelden waarom ze beroep willen doen op een kunstenaar. Ze worden uitgenodigd om dit rechtstreeks met hem te bespreken, en met alle personen die zich aangesproken voelen door hun initiatieven. Met de hulp van de bemiddelaar moeten de opdrachtgevers tevens te gelegener tijd de technische en administratieve eisen verduidelijken, en het financiële kader waarmee de kunstenaar rekening dient te houden.

Ze zijn verantwoordelijk voor de integratie van het werk in de gemeenschap waarin het wordt uitgevoerd, en ze staan ook in voor de financiële investering die van de gemeenschap wordt gevraagd voor de creatie van het werk.

Tot slot kan de opdrachtgever geen rechtspersoon zijn, omdat het aanknopen van een dialoog en het opnemen van de verantwoordelijkheid noodzakelijkerwijze toekomt aan fysieke personen. Indien de opdrachtgevers handelen in het kader van een instelling, moeten ze de goedkeuring hebben van de juridische verantwoordelijken. Deze laatsten kunnen zich aansluiten bij de opdrachtgevers en bijdragen tot de bemiddeling binnen hun instelling.