Les Nouveaux commanditaires

Nya Uppdragsgivare
Nuovi Committenti
Nuevos Comanditarios
Taiteen Uudet Tukijat
De Nieuwe Opdrachtgevers
New Patrons
Die Neue Auftraggeber
Komanditario berriak

De brug
Koen Broucke

Patrons - Cultural participation service, City of Ghent
Mediator - Joost Declercq, de Nieuwe opdrachtgevers
Pakhuis Clemmen, Ghent, Belgium, 2011

In process of redaction