Les Nouveaux commanditaires

Nya Uppdragsgivare
Nuovi Committenti
Nuevos Comanditarios
Taiteen Uudet Tukijat
De Nieuwe Opdrachtgevers
New Patrons
Die Neue Auftraggeber
Komanditario berriak

Rouw (Grief)
Leen Braspenning

Patrons - Jos Herck, Esther Meuwis, Hedwig Orij, Renaat Roekaers & David Orye
Mediator - Julie Rodeyns, the New patrons of Belgium
Supporters - Fondation de France ; commune of Borgloon
Borgloon, Flandres, Belgium, 2013

Article in process of redaction