Les Nouveaux commanditaires

Nya Uppdragsgivare
Nuovi Committenti
Nuevos Comanditarios
Taiteen Uudet Tukijat
De Nieuwe Opdrachtgevers
New Patrons
Die Neue Auftraggeber
Komanditario berriak

Exploitation of clay in Herzele
Michael Beutler

Patrons - Arpia Association : Christel Stalpaert, Chris De Smedt, Ellen De Waele & Eugeen Liebaut
Mediator - Thérèse Legierse
Herzele, Belgium

No article in English